1

הכנסה לתושב ביישובים היהודים גדולה ב60% מזו שבערבים

המחקר החדש של עמותות סיכוי-אופוק ואינג'אז בחן באופן השוואתי את הפערים במקורות ההכנסה של הרשויות היהודיות והערביות והסיבות להם*. הפערים בהכנסות משפיעים באופן ישיר על יכולת הרשויות לספק שירותים מגוונים ואיכותיים לתושביהן. במחקר נמצא שההכנסה לתושב ברשויות יהודיות גבוהה פי 1.6 מההכנסה לתושב ברשויות הערביות.

הכנסת רשויות מקומיות לתושב
רשויות יהודיות ₪10,182
רשויות ערביות ₪6,297
* כל הנתונים במחקר מתבססים על נתונים רשמיים משנת 2018.
2

הסיבה לפערים היא לא שיעורי גביית הארנונה - כ-75% מתושבי הרשויות הערביות משלמים ארנונה

מרבית האזרחים הערבים משלמים ארנונה, ושיעור הגבייה נמצא במגמת עליה יותר מעשור - למה תקציב הרשויות היהודיות כמעט כפול משל הרשויות הערביות? במחקר גילינו, שגם אם שיעור הגבייה היה זהה לזה שברשויות היהודיות (94%), עדיין רק כשליש מהפער היה נסגר, ו-65% מהפער היה נותר - יותר מ-1.5 מיליארד ש"ח.

שיעורי גבייה ברשויות הערביות במהלך השנים
2018 73%
2011 64%
3

הסיבה העיקרית לפערים: לרשויות היהודיות יש פי 8 הכנסות מארנונה עסקית

כתוצאה מאפליה ארוכת שנים שבעקבותיה סובלות הרשויות הערביות ממחסור חמור במשאבים ובקרקעות, לרשויות הערביות אין מספיק "שטחים מניבים" - שמשלמים ארנונה עסקית גבוהה, כמו שטחי תעשייה, תעסוקה, מלונות ובנקים. המחקר מראה שלרשויות היהודיות בעשירונים הנמוכים (1-5) יש לפחות פי 3 שטחים מניבים מרשויות ערביות באותם עשירונים - 9.7 מ"ר לעומת 2.8 מ"ר. כתוצאה, לרשויות הערביות יש שמינית בלבד מההכנסות מארנונה עסקית לעומת היהודיות.

הכנסות משטחים מניבים לתושב ברשויות בשנה
רשויות יהודיות ₪1,808 לתושב
רשויות ערביות ₪227 לתושב
4

הפער מורגש בשטח: תלמיד ערבי מקבל כחצי מיהודי

בגלל שלרשויות הערביות יש פחות הכנסות, הן לא יכולות להשקיע בתושבים שלהן באותו אופן שרשות יהודית יכולה. תושבי היישובים הערבים נפגעים מכך - שירותים שונים שהם מקבלים מהעירייה הם בכמות ואיכות נמוכה יותר. למשל, בתחום החינוך: בגלל ההכנסות הנמוכות יותר של הרשויות הערביות הן יכולות להשקיע פחות מחצי מהרשויות היהודיות על כל תלמיד - זה אומר פחות מחשבים וציוד בכיתה, פחות תוכניות העשרה ועוד.

ההוצאה הממוצעת לתושב ברשות המקומית בשנה
רשויות יהודיות ₪7,914
רשויות ערביות ₪5,403
ההוצאה הממוצעת לתלמיד ברשות המקומית בשנה
רשויות יהודיות ₪19,096
רשויות ערביות ₪10,957
5

גם מנגנוני התקצוב הממשלתי מוטים: רשויות ערביות מקבלות חצי מתקציב הרווחה לו הן זקוקות

המחקר חושף שכל מנגנוני התקצוב הממשלתיים של הרשויות המקומיות מוטים נגד הרשויות הערביות - החל ממענקי האיזון ועד לתקציבים ממשרדי הממשלה. למשל, בתקציבים המגיעים ממשרדי החינוך והרווחה, הפערים מועצמים בגלל שיטת המצ'ינג המתנה תקציבים ממשרדי הממשלה בכך שהרשות תקצה גם סכום מסוים מתקציבה - ובכך נותן עדיפות לרשויות עשירות על עניות. כך יוצא למשל שהתקציב שמעביר משרד הרווחה לרשויות יהודיות למטופל, גבוה יותר מפי 2 מזה המועבר לרשויות הערביות. למעשה, 12% בלבד מתקציבי משרד הרווחה המועברים לרשויות המקומיות מגיע לרשויות הערביות (779 מיליון), למרות שגרים בהן 24% ממטופלי הרווחה.

תקציב המועבר ממשרד הרווחה לרשויות - פר מטופל
רשויות יהודיות ₪5,704
רשויות ערביות ₪2,727
למעשה, 12% בלבד מתקציבי משרד הרווחה המועברים לרשויות המקומיות מגיע לרשויות הערביות (779 מיליון), למרות שגרים בהם 24% ממטופלי הרווחה.

24% ממטופלי הרווחה גרים ברשויות הערביות
12% מתקציב הרווחה מועבר למטופלים מרשויות הערביות

עם המציאות הזו אסור להשלים - ואותה אנחנו פועלים לשנות!

במחקר המלצות שלנו, שניתן ליישם כאן ועכשיו. בין היתר:
  • להשקיע בפיתוח כלכלי ביישובים הערביים בצורה שתביא להגדלת ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הערביות (למשל - תכנון ופיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה).
  • להגדיל ולשנות את מנגנוני ההקצאה של מענקים ממשלתיים כמו 'מענק האיזון' ו'הקרן לצמצום פערים'.
  • להרחיב את גבולות השיפוט של הרשויות הערביות ולחלק הכנסות משטחים מניבים במסגרת מנגנון הוועדות הגיאוגרפיות
לכלל ההמלצות, עיינו במחקר המלא. להורדת המחקר המלא
נמשיך להיאבק למען שוויון וצמצום הפערים בין הרשויות הערביות והיהודיות!